با سلام به همه ايرانيان وطن دوست وآنان که انسانيت و فرهنگ را پاسدارند.وهمه      

عزيزانی که معنويت را خواهانند.وعارفان را عاشقند.باشدکه پرده های وصول به حقيقت

کنار زنند.برای شروع بهترين نقطه مطالعه بيوگرافی آن بزرگان واصل است ودربين آن به

به مقصد رسيدگان بايد لباب آنها راانتخاب کرد. بياييدبرای دانستن الفبای انسانيت و

عبوديت بااين بزرگان آشنا شويم.

۱- شيخ حسينقلی همدانی

۲-سيدعلی آقا قاضی طبا طبايی

۳- ميرزا جوادآقا ملکی تبريزی

۴-شيخ محمد بهاری(همدانی )

۵-محمداسماعيل دولابی

۶- آقای خياط (نکوگويان )

۷- ابوالحسن خرقانی

۸- آيت اله شاه آبادی

/ 3 نظر / 13 بازدید
مهرداد نصيرزاده ونهری

سلام اقای احمدی من مهرداد فرزند شهید مهدی نصیرزاده هستم و یکی از فامیلهای شما و برای شناخت بیشتر عباس نصیری پسر خاله پدرم می باشد در حال حاضر مشغول به تحصیل در رشته کا مپیوتر در دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستم بگذریم.......! می خواستم اگه خواستین سایت خوبی داشته باشین می تونین روی من حساب کنید !!! رایگان!! چون بالاخره ونهری هستیم شماره تماس ۷۷۷۹۱۹۰ ۰۳۱۱ به خانواده سلام برسونید.. کوچک شما مهرداد