سبکبال باشید

ر می رسد که تقریبا " همه ما بیش از حد جدی هستیم . حتی آن عده از ما که قرار نیست جدی باشیم هم شاید بیش از اندازه جدی هستیم. مردم تقریبا" در مورد همه چیز دلخور و ناراحت هستند  ،  مثل پنج دقیقه دیر کردن  ، گیر کردن در ترافیک ، شاهد یک نگاه ناجور بودن یا حرف نامناسبی شنیدن ،  پرداخت صورت حسابها  ، در صف ایستادن  ،  پخت و پز بیش از اندازه غذا   ، مرتکب یک اشتباه ناخواسته شدن .

 

 بیش از این نیز مواردی را می توان نام برد که همه ما در برخورد با آن سعه صدر و وسعت دیدمان را از دست می دهیم. ریشه دلخوری و ناراحتی ما در این است که میل نداریم زندگی را به صورتی که خلاف انتظارمان باشد بپذیریم. خیلی ساده  ، ما می خواهیم کارها روال معینی داشته باشند ،  اما ندارند!

 

زندگی همین است که هست ! ما می خواهیم کارها ، مردم و وقایع آنطور باشند که دلمان می خواهد و وقتی نیستند مبارزه می کنیم و رنج می بریم . اولین قدم برای رهائی از دست زیاده از حد جدی بودن این است که قبول داشته باشید دارای مشکلی هستید. باید بخواهید که تغییر کنید و سهل گیرتر باشید. باید متوجه باشید که دلخوری و ناراحتی به میزان زیادی آفریده خودتان است و به نحوه برنامه ریزی زندگی و چگونگی واکنش شما نسبت به آن مربوط می شود. قدم بعدی  ، دانستن میزان ارتباط بین توقعات و ناراحتی شماست. هر وقت انتظار دارید کاری به شکل معینی پیش برود و اینطور نمی شود ، ناراحت شده و رنج می برید. به عبارت دیگر وقتی توقعات خود را رها می کنید و زندگی را همانطور که هست می پذیرید آزاد هستید. نگهداشتن توقعات یعنی جدی و دلخور بودن . رها کردن آنها یعنی سرخوش و سبک بال بودن.

 

یک راه خوب برای تمرین کردن آن است که بتوانید یک روز تمام را بدون هیچ توقعی به پایان برسانید. انتظار نداشته باشید که مردم مهربان باشند و رفتارشان دوستانه باشد. وقتی مهربان نباشند ،  آن وقت متعجب و ناراحت نمی شوید و اگر مهربان باشند  ، شما سرخوش و شاد خواهید شد. توقع نداشته باشید روزتان خالی از مشکل باشد. در این صورت وقتی مشکلی پیش بیاید ،  به خود می گوئید : اوه این هم یک مانع دیگر که باید بر آن چیره شد. وقتی با این منش و طرز فکر جلو بروید  ، خواهید دید که زندگی چقدر می تواند لطیف و زیبا باشد. به جای درگیر شدن با زندگی  ،  با آن به رقص خواهید پرداخت. خیلی زود ،  با تمرین ،  همه زندگی شما در سبک بالی و شادابی فرو خواهد رفت . وقتی سبک بال باشید  ، زندگی جالب تر و شادتر خواهد شد.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید