نیایش و دلتنگی

 

 

نیایش و دلتنگی

 

بعضی مواقع دل آدم خیلی می گیرد . انگاری که یک چیزی برای گفتن داره اما گوش شنوائی یامحرمی برای شنیدن نداره . بایدکه باخودش خلوت کنه وبه خداش بگه .دکترشریعتی یک جمله خیلی قشنگ داره : ارزش ماورائی هرشخص به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد، حرف هائی که هرکدام آتشی را دربند کشیده اند. واین جمله اهمیت رازداری را می رساندوبزرگی افرادرامعادل رازداری آنها قرارمی دهد.

 

 مگرنیست که حضرت علی( ع ) درنهج البلاغه فرموده : الاعمال بالنیات . انجام هرعملی به نیت آن وابسته است . اینگونه افکارواعمال باروح عبودیت وبندگی منافات دارد.قبل ازانقلاب عیاشی وخوشگذرانی مردم دراجتماع بود ودینداری آنها کنج منزل ومتاسفانه درجامعه فعلی به علت توجه بیش ازحدبه ظواهرراههای ریاء ونفاق بازشده واصل دینداری وتوجه به باطن افراد کمترمی شود که این موضوع یکی ازموارد آسیب شناسی وروزنه های نفوذیذیرانقلاب است .

خدایا توفیق خودشناسی که مقدمه ای برخداشناسی وعبودیت وبندگی تست به ماعنایت بفرما.معبوداتوراسپاس به خاطرخیلی ازچیزهائی که با اصرارازتوخواسته ایم وتوبه ماعنائت نکرده ای وسالیان بعد متوجه شده ایم آن به ظاهرنعمت بلایی بیش نبوده.معبودا به پاکی عارفی که ملائک رامی فرستادی تاکه برای نمازشب بیدارش کنند وسه دفعه بالفظ آقاآقاآقا اورابرای نمازشب بیدارمی کردند: صداقت وخلوص وراستی وپاکی وازهمه مهمتروتوفیق شناخت ومعرفت خودت رابه ماعنایت کن وبرتقوا وانسانیت ما بیفزای .کودکان فلسطینی را ازشراین غاصبان وحشی نجات بده و..............

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
شهریار

دوست عزیز با سلام و درود و آرزوی موفقیت برای شما.

دوست

اللهم وفقنا لما تحب و ترضی