ترشی گردو

ترشی گردو

 

بعضیها این کلمه راحتی یکبارهم نشنیده اند.آنچه مسلم است گردوازنظرروی (ZN ) خیلی غنی است .روی سه نقش عمده دربدن ایفاءمیکند.1- درتقویت سیستم ایمنی فوق العاده موثراست به ویژه دربرابربیماریهای عفونی مانندسرماخوردگی.پس زمستان قرص جوشان روی رافراموش نکنیدواین حقیرراازدعای خیرسلامتی خود....منتفع سازید. این شبیه یک معجزه است ، استفاده کنیدوبنده رامطلع گردانید.

2-باعث کاهش افسردگی وافزایش شادی ونیروهای روحی وروانی می گردد.

3- موجب افزایش اشتهاءورشدطولی استخوان ودرنتیجه افزایش قدمی گردد.

(مخصوصاَ دربچه ها ) وسرانجام دراعمال پروستات وهورمونهای جنسی نیز

دارای نقش می باشد.

گردوهمچنین غنی ازاسیدهای چرب اشباع نشده (دارای پیوندهای دوگانه ) می باشدکه تاثیرمهمی درکاهش کلسترول خون دارد.ونیزموجب کاهش قندخون می گردد.

ترشی گردویکی ازانواع بسیارمطبوع وخوشمزه ترشیها می باشد وکسی راندیده ام که اهل ترشی باشدوطالب آن نباشد به شرط آنکه یک دفعه آن را تجربه کرده باشد. ومرکز آن درایران دهستان اسفرجان ( 0321226-3333 )

 45کیلومترپس ازشهرضا ( جاده آباده ) می باشد.

روش تهیه : زمان رسیدن گردوبراساس نقاط مختلف وشرایط آب وهوائی متفاوت است .گردورا زمانی که لایه دوم (لایه زیرپوست سبزکه پس ازرسیدن چوبی وقهوه ای می شود) آن هنوز چوبی وسفت نشده است ازدرخت می چینیم .

این زمان برای اصفهان 20-1 خرداد است وبرای مثلا شهرکردوفریدن وهمدان وسنندج و ....که سردسیرهستند می تواند تا 5 تیرماه هم طول بکشد.

سپس گردوها راخوب می شوئیم .بعد بادرفش یا جوالدوزآنها را سوراخ می کنیم (5-3 عدد) بعد آنرا 2 دفعه می جوشانیم :1-با آب سرد    می جوشانیم تا بافت آن نرم شود ( 30-15 دقیقه ) 2 – با سرکه + فلفل + نعناع ( 15-دقیقه 10 ). بعد پوست روئی نازک آن که به نازکی پوست پیاز است را با پوست کن یا کارد با ملایمت می گیریم .می توانیم مرحله پوست گیری را بعد ازمرحله شیرین شدن انجام دهیم.

سپس به مدت 3-1 روزگردوها را درآب سرد می ریزیم وهر4 ساعت آب آنرا تعویض مینماییم تا مزه تند آن ازبین برود و هروقت می خواهیم آب آنرا عوض کنیم کمی ازگردو را گازمی زنیم ومی چشیم ، اگرشیرین شده( یابه عبارتی دیگرتند وگس نباشد)  دیگرعملیات تلخ گیری را متوقف میکنیم وگردوها را درسبدمی ریزیم تا آب آن برود وآب شبنمی شکل آن نیزخشک شود،وسپس مانند تمام ترشیهای دیگر(مثلا خیارشور) ترشی می اندازیم . اگرمشکلی داشتید کافی است که به یک منزل دراسفرجان زنگ بزنید خانمهای خونگرم آنجا حتما شما را راهنمائی می کنند البته به شرط آنکه یک خانم تماس بگیرد . 0321226 بعلاوه یک شماره 4 رقمی .

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید