یک دل عاشق

با التهاب وآتش آن عشق نام تنها پسرم را مهدی گذاشتم وشعبان هرسال آن داغ ازلی برایم تازه می شود که اگرچه داغ است اما توام با عشق وامید به وصال است .چشمانم منتظربه ظهور منجی است که دادرس مظلومان است همان که امیدوارم حقوق ستمدیده هاراروزی ازظالمان بستاند.

2-ازاینکه مدتی به علت فوت مادرم نتوانستم وبلاگ رابه روزکنم عذرخواهی می کنم.

وازتمام عزیزان ودوستان وهمکلاسان اسبق دانشگاهی و همسایگان وهم روستائیان عزیز وهمکاران بیمارستانی که درمراسم تشیع وتدفین وترحیم ؛ سومین وهفتمین وچهلمین روز مادرعزیزم زحمت کشیدند وشرکت کردند یابا تلفن وپیام کوتاه عرض تسلیت نمودند کمال تشکر وقدردانی رامی نمایم.

ازمعبود یگانه برای همگان اجرجزیل وعمرطویل خواهان وخواستارم.

3- باید بگویم که همسراینجانب برادرزاده مجتهدی است که رهبرکبیرانقلاب برای اواحترام ویژه ای قایل بوده.امام خمینی درنجف اشرف تنهاپیش پای دونفرتمام قد بلندمی شده وتنها دونفرراهنگام خداحافظی تادم درمشایعت می نموده است که یکی ازآنها (( ایت الئه محمدحسین دهاقانی )) بوده که دررواقهای ضریح حضرت معصومه آرمیده است.

کتاب سیمای آفتاب  صفحه 203 و204

 

4- آیا میدانید حکم شهادت دادن دراسلام چیست؟ کتاب گناهان کبیره آقای دستغیب راحتما بخوانید.اگرکسی ازشما شهادتی بخواهد وشما به علت ترس یامحافظه کاری از ان خودداری کنید وبیم ضایع شدن حقوق مظلوی درمیان باشد ؛ استنکاف شما موجب گناه کبیره برای شماست.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید