روستاي ونهر VENHARAZAD

فرهنگي اجتماعي عرفان روانشناسي مذهبي ادبيات

بزرگترین جامعه معلولین کشورهیچگونه تشکل یاانجمن حمایتی ندارد.

  سیاستی که اشتباه بودهدیه:به محرومین دردمند زیرپوست شهر؛آنان که بوق وچراغی ندارند؛ نه دیده میشوند ونه میتوانند ببینند.   همانطورکه می دانیدمیزان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
آبان 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
آذر 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
2 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
3 پست
آبان 84
1 پست